След като миналата година AMD приключи най-голямата си сделка - покупката на Xilinx за 35 милиарда долара, не закъсняха и първите ходове на чипейкъра в резултат на придобиването. AMD е подала заявка за патент на процесор с интегрирана FPGA (програмируема логическа матрица) - област, в която Xilinx е един от лидерите, предава technews.bg .

Конкурентът Intel вече има в портфолиото си Xeon Gold 6138P, състоящ се от класически процесор и FPGA, но това са два отделни кристала в един пакет, което се отразява на производителността и латентността, тъй като сложните операции, изпълнявани в FPGA, трябва да бъдат изведени от CPU, обработени в FPGA и след това резултатите върнати обратно в CPU, отбелязва TechPowerUp. Докато идеята на AMD е пълна интеграция на FPGA в процесора на ниво ядро.

Патентната заявка описва редица интересни функции, които компанията би могла да внедри в своя продукт. Така например, процесорът може да включва един или повече препрограмируеми изпълнителни блока (Reprogrammable Execution Units - PEU), тоест ще позволи мащабиране на производителността. Блокът за декодиране и диспечерът на CPU автоматично изпраща специализирани инструкции към съответните PEU.

PEU може също да ускорява работните натоварвания от тип Int (целочислени операции) или FP (операции с плаваща точка), ако е необходимо. В допълнение, PEU може да бъде виртуализиран, като същевременно се запазят функциите за сигурност на системата. Освен това PEU блоковете могат да се препрограмират в движение, без да се изключва системата.

AMD е на път да създаде процесор, който се обновява на хардуерно ниво. Така например, след време към него може да се добави поддръжка на нови инструкции. Тъй като FPGA е програмируема хардуерна логика, обикновена актуализация на фърмуера ще позволи на процесора да преконфигурира своя FPGA масив, така че да обработва нови, екзотични инструкции още с пускането им.

Друг аргумент за интеграцията на FPGA е, че по този начин някои части от силиция с фиксирани функции, срещани в днешните процесори за поддържане на стари x86 инструкции, могат да бъдат оставени извън матрицата, като за тях ще грижи FPGA - така ще се запази вграденото хардуерно ускоряване, когато се изискват тези инструкции.

Такъв подход би позволил на AMD да отреже от процесора "тъмния силиций", който е наличен в момента - по същество, това са високоспециализирани блокове за хардуерно ускорение, които бездействат и само заемат пространство в матрицата, когато не се използват.

Резултатът ще бъде процесор с по-малко пространство в матрицата за тясно специализирани операции и повече за други ресурси (например повече ядра) и с интегрирани FPGA елементи, които биха могли да се преконфигурират в движение според нуждите.

И ако не се изискват екзотични операции, свързани с изкуствен интелект например, FPGA елементите могат просто да бъдат преконфигурирани, за да подсилят Int и FP изчисленията на процесора, увеличавайки наличните ресурси.

Със сигурност, патентната заявка на AMD е интересна. В крайна сметка обаче подобно решение едва ли е необходимо за потребителския пазар, така че с интеграцията на FPGA компанията вероятно се прицелва към пазара на специализирани процесори.