OpenAl представи актуализирана невронна мрежа DALL-E 2, която може да създава реалистични изображения по текстово описание.

Компанията представи първата версия на DALL-E през януари 2021 г. През април тази година OpenAl започна да тества подобрена версия, която е много по-усъвършенствана в пресъздаването на картини по текстово описание.

Невронната мрежа вече взема предвид сенките, отраженията и текстурите. Тя също така може да създава нови рисунки въз основа на съществуващи и да ги прави в духа на оригинала.

Втората версия създава изображения с резолюция до четири пъти по-висока от първата, а при зареждане на две снимки, DALL-E 2 може да генерира трета, която ще комбинира елементи от оригиналните изображения.

OpenAI в момента провежда затворено тестване на DALL-E 2. В бъдеще невронната мрежа трябва да бъде добавена към API, така че други разработчици да могат да създават приложения с нея.