Операционната система Windows 3.1 празнува своята 30-годишнина. Стартиралата на 6 април 1992 г. платформа, е на практика актуализация на вече обявената тогава Windows 3.0, която обаче е със сравнително кратък живот. Именно тя обаче внася някои важни промени в екосистемата.

За работа с Windows 3.1 е необходим компютър с 1 MB RAM. Тя се представя слабо на системи, конфигурирани с процесори Intel 80286, както е посочено в минималните ѝ изисквания, така че за ефективна работа е необходим чип Intel 80386. Въпреки че самият Windows 3.1 се доставя на дискети, той се предлага и на компактдискове за тогавашните много скъпи устройства. Поради тази причина тя се счита за първата операционна система Windows, която се предлага на компактдиск.

Windows 3.1 е успех за Microsoft. Само през първите няколко месеца от продажбите ѝ, компанията реализира 3 милиона копия от нея. Това беше първата операционна система Windows, в която е въведен "Регистърът" - централизирана база данни, в която се съхранява информация за всички компютърни компоненти и приложения. Оттогава той се е развил значително и продължава да бъде неразделна част от всяка нова версия на операционната система на Microsoft.

Друго важно нововъведение е вградената поддръжка на шрифтове TrueType, която позволява мащабиране на използваните символи, без да са необходими приложения на трети страни, като Adobe Type Manager. Windows 3.1 включва: Arial, Courier New и Times New Roman в обикновени, удебелени, курсивни и смесени шрифтове, както и Symbol (набор от мащабируеми символи). TrueType могат да се мащабират до всякакъв размер и да се завъртат в зависимост от приложението.

Новост в Windows 3.1 е и възможността за мигриране на бързи клавиши. Например текстов файл може да бъде преместен с Print (Печат), който стартира процеса на отпечатване на документа на принтер, свързан към компютъра.