Програмата на ООН за околната среда (UNEP) предупреждава, че светът е изправен пред "пясъчна криза".

Глобалното търсене на пясък, нарасна с течение на времето благодарение на засилената урбанизация и нарастващото население. Материалът се използва за производството на редица суровини, като бетон, стъкло и други.

Според нов доклад на UNEP, можем да построим стена с ширина и височина от 26,8 метра около цялата планета, използвайки количеството пясък, което човечеството използва за една година.

Но добива и употребата на пясъка все още е почти изцяло нерегламентирана, съобщава Ройтерс. Пясъкът обаче е вторият най-използван ресурс в света след водата, а ние го консумираме много по-бързо от естествения процес, който го създава, алармира UNEP.

"За да постигнем устойчиво развитие, трябва драстично да променим начина, по който произвеждаме, изграждаме и консумираме продукти, инфраструктури и услуги", каза Паскал Педуци, програмен координатор за доклада в UNEP.

Въпреки наличието на множество пустини, пясъкът от тях не е годен за строителство поради характеристиките на зърната му.

Пясъкът също така позволява съществуването на безброй различни видове растения и животни, което означава, че прекомерното му извличане допринася за загубата на биоразнообразие.

UNEP препоръчва създаден централен орган или институция, която да следи глобалното ни използване на пясък.