За мястото на роботите в училището на бъдещето ще говорят днес учени от Института по роботика на БАН. От 14.00 часа в заседателната зала на института, на ул. "Акад. Георги Бончев", блок 1, етаж 3, те ще представят киберфизични системи в образованието и обучението на деца със специфични потребности с участието на роботите Роби и Роберта. Това съобщи пресцентърът на БАН.

Проф. Роман Захариев ще разкаже за проекта CybSPEED и за основните линии на развитие на мехатронните структури, за хуманоидните роботи и за сервизната роботика.

Темата за включване на киберфизични системи в образованието е изключително важна, защото се отнася до училището на бъдещето. Чрез внедряването на най-новите технологични, компютърни и роботизирани системи в училищата, целта на обучението ще стане по-постижима - да се осигури индивидуален стил на обучение на всеки ученик според неговите потребности и способности.

В ход са редица проучвания в рамките на проекта CybSPEED, финансиран от програмата "Мария Склодовска-Кюри" на европейската програма "Хоризонт 2020", за начина, по който хората възприемат уроците, преподавани с помощта на роботи, и как роботите помагат да се привлече вниманието и да се поддържа неговия фокус по време на урока.

Представянето на сервизните роботи и на техните възможности при обучението в различни умения на хора със специални потребности в рамките на проекта CybSPEED се организира за 150-годишнината на БАН.