От началото на октомври "Гемиус" премина към нова платформа за измерване аудиторията на уебсайтовете в България. Данните в gemiusAudience вече се представят изцяло онлайн и са достъпни не през досегашния специализиран софтуер, а с обикновен браузър, което позволява бърз и изключително лесен достъп, дори от мобилен телефон или таблет когато човек е в движение.

Платформата gemiusAudience вече се базира и на изцяло нова методология, наречена "constant panel". При нея броят на панелистите, от които се извличат данните за медия планирането, вече се равнява на броя на населението в България, като всеки панелист получава свой "отпечатък" от включените в платформата различни социо-демографски панели - например за измерване на телевизия, интернет, радио, преса, външна реклама (outdoor) и др. Така новата методология предоставя техническата възможност на рекламодатели и агенции да получат информация за очаквания пълен обхват (TOTAL reach) на всяка своя бъдеща рекламна кампания, като припокриването на аудиториите в различните медийни канали ще бъде елиминирано. На практика това би позволило много по-оптимално планиране на всички бъдещи рекламни кампании и постигане на много по-голям обхват с един и същ бюджет.

За демонстрация на тези нови възможности на платформата, до края на 2021г. към стандартните данни от "cookie" панела, измерващ трафика на официално участващите в проучването gemiusAudience сайтове и апликации, са добавени и данни от втори панел, който измерва потреблението само от компютри на групите сайтове на Google и Facebook, сайтовете на някои телекоми, банки, куриерски фирми, сайтове за онлайн търговия, залагания и др.

Въвеждането на "constant panel" ще допринесе и за по-пълно измерване на резултатите от вече проведените онлайн рекламни кампании. В gemiusDirectEffect вече имаме данни за социо-демографския профил на хората, които реално са имали досег с дадена онлайн кампания - както от компютри, така и от мобилни устройства. Това е безценна информация за всички рекламодатели, която им позволява да разберат до каква аудитория реално е достигнала кампанията им, а също и каква част от хората са били от тяхната целева група. За момента, тази информация в България може да бъде предоставена само от "Гемиус". Всички останали продукти за измерване на аудиториите на онлайн рекламни кампании дават информация единствено и само за броя на "cookies", което не е достатъчно, за да се получат данни за обхвата (reach), а също и за целевата (target) група, за която са предназначени.

За да може всеки да се запознае с новата платформа и нейните функционалности, компанията е подготвила демо акаунт със свободен достъп, който ще бъде активен до 15.12.2021 г. Можете да се възползвате от тази възможност и да се запознаете с платформата от първо лице на:

e.gemius.com

Email: [email protected]

Pass: Gemius11