Wi-Fi Alliance обяви този месец сертифициране за новия стандарт Wi-Fi HaLow. Той обещава максимален обхват от 1 километър и възможност за минаване през стени.

Спектъра на предаванията ще е под 1 GHz.

Функцията е насочена директно към джаджите за интелигентен дом. Броят на свързаните с облак устройства в световен мащаб се очаква да нарасне до над 30 милиарда до 2025 г. Това е повече от двойно спрямо настоящото им количество.