Липсата на живот във видимите предели на Вселената може да се обясни с това, че по-голямата част от подобните на Земята планети просто още не са успели да се образуват, твърдят американски учени в статия, публикувана в сп. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, цитирана от БТА.

"Главният мотив за нашето изследване бе да разберем какво място заема на практика Земята във Вселената. Земята е много "ранно пиле" в сравнение с цялата съвкупност от планети, които вече са се формирали или ще се формират в бъдеще" - обяснява Питър Бехрузи от Института на космическия телескоп в Балтимор, САЩ.

Като са анализирали еволюцията на галактиките с помощта на телескопа "Хъбъл" и данните от текущото "преброяване" на екзопланетите, извършвано с помощта на обсерваторията "Кеплер", Бехрузи и неговите колеги са установили, че Земята е била един от своеобразните "първопроходци" във Вселената, на повърхността на които може да съществува живот.

Планетолозите обясняват, че идеята им е била да изчислят какво е количеството на космическия "строителен материал", пригоден за образуване на двойници на Земята - в далечното минало, сега и в далечното бъдеще.

Запасите от тези планетни "тухлички" са били изчислени по много прост начин. Учените са измерили колко метали - елементи по-тежки от хелия и водорода - са съдържали отдалечените от нас галактики през различните епохи от съществуването на Вселената и са екстраполирали тези данни в бъдещето.

Масата на тези тежки елементи е била използвана от учените, за да пресметнат броя на звездите и планетите в галактиките, част от които, според резултатите от наблюденията на "Кеплер", трябва да принадлежат към "братовчедите" на Земята като Kepler-452b, или да са пълноценни двойници.

Открита е подобна на Земята планета >> >> >>
Изчисленията на Бехрузи и неговите колеги са показали, че Земята е възникнала необичайно рано в сравнение с другите подобни планети, 92% от които още не са успели да се формират заради недостатъчното количество "строителен материал" в съвременните галактики.

Учени измериха по-малка от Земята екзопланета >> >> >>Според изчисленията на учените в бъдеще само в нашата галактика трябва да възникнат около милиард подобни на Земята планети, а в цялата Вселена броят им ще бъде 100 милиарда пъти по-голям.

Толкова голям брой двойници на Земята във Вселената видимо увеличава шансовете в бъдеще или дори още днес да съществува поне една извънземна цивилизация в Млечния път или отвъд неговите предели.

Според формулата на Дрейк и изчисленията на авторите на статията вероятността надхвърля 90 процента.

Търсим извънземни на замърсени планети >> >> >>Изследователите отбелязват, че въпреки видимото отсъствие на братя по разум, на земляните им е провървяло - благодарение на ранната поява на Земята ние все още можем да видим как е възникнала Вселената по време на Големия взрив и как са се формирали първите галактики.

След един милиард години тази възможност ще изчезне и дори най-развитите бъдещи цивилизации няма да могат да разкрият корените на съществуването на Вселената, заключават авторите на статията.

Засякоха възможна извънземна цивилизация >> >> >>