Работниците и работодателите не са против изкуствения интелект и роботите, но се опасяват от загубата на "човечност" на работните места, установи проучване на MetLife, цитирано от technews.bg.

Целта е била да се изследват тенденциите на трансформация на работните места в САЩ.

Данните сочат, че и работниците, и работодателите приветстват техническия прогрес и автоматизацията. Над половината (56%) от работодателите се отнасят позитивно към технологиите, които могат да им помогнат в изпълнението на задачи, изпълнявани в момента от човек, а около 20% са скептично настроени.

Като примери за технологии, които променят работното място, се посочват изкуственият интелект, анализът, инструментите за съвместна работа и роботизацията. Близо половината от работниците (49%) са настроени оптимистично към тях, а по-малко от една четвърт (24%) — песимистично. Интересен факт е, че 54% от мъжете са оптимисти по отношение на технологиите за автоматизация, докато при жените този показател е 43%.

Както работодателите, так и техните работници изпитват определени опасения, свързани с автоматизацията. Около половината от двете групи (46% от работниците и 51% от работодателите) се безпокоят за това, че работните места ще станат по-малко "човечни".

Изследването показва също, че служителите все по-често разглеждат работата като свое продължение. Персонализацията й, проявяваща се във възможности за професионално развитие, избор на гъвкаво работно време и други привилегии, се явява правилна дългосрочна стратегия, която изгражда лоялност и доверие.