Технологичният институт в Джорджия е провел много интересен експеримент, показващ почти безусловна вяра в роботите, съобщава сп. New Scientist.

В експериментът група доброволци са били поставени в ситуация симулираща пожар, при която тестовото помещение е било изпълнено с дим, а алармите са били задействани.

Скоро роботите ще командват хора >> >> >>


Участниците е трябвало да избират - или да следват робот със закачена табела "РОБОТ-ВОДАЧ ПРИ ЕВАКУАЦИЯ", който да ги изведе към изхода, или да се ръководят от табелите, сочещи как да излязат от сградата.

Почти всички от участниците в експеримента са избрали да следват робота, дори и когато той ги е водил в погрешната посока.

Всъщност хората, които не последвали робота или били дисквалифицирани от експеримента, или не напуснали стаята - всички останали последвали робота.

Хората са склонни да приемат заповеди от роботи >> >> >>


Изследователите решили да продължат с експеримента, като се опитат да покажат на участниците, че роботът може да не е технически изправен.

При тренировката машината привидно се разваляла, а в залата влизало лице, което се извинявало за техническите проблеми на робота.

Въпреки това в ситуацията имитираща пожар, мнозинството отново следвало робота, а почти никой не избирал да чете табелите.

През 2040 г. роботите ще са колкото хората >> >> >>


Учените разкриват, че доверието към роботите е ключово за тяхното успешно функциониране, но предоверяването може да се превърне в сериозна опасност, защото машините могат да станат жертви на хакерска атака или просто да се развалят.

Изследването със сигурност е много интересно и от гледна точка на факта, че роботите все повече ще навлизат в нашето ежедневие, а взаимодействието ни с тях ще става все по-често.


От Давос: Роботите ще изместят работниците >> >> >>