Съдът на ЕС се произнесе днес с решение, според което Гугъл няма задължение да трие резултати от търсене за целия свят. Съдът отбелязва, че правилата на ЕС не ограничават търсачката да премахва данни повсеместно.

Решението е по дело, което поставя под въпрос действията на Гугъл досега, при които съдържание, невидимо в ЕС по настояване за заличаване на резултати, остава достъпно през търсачката, ако е потърсено от държава извън Общността. Съдът отбелязва, че при искане за отстраняване на резултати, подадено в ЕС, заличаването на данните трябва да се разпростира изцяло в Общността.

Европейският съд уточнява, че правилата на ЕС не важат извън Европа и пояснява, че на различните места по света има различни схващания за правото на личен живот, защитата на личните данни, свободата на информация. Съдът решава също, че искането за премахване на данни трябва да бъде разглеждано, като се отчитат правата на засегнатия и правата на потребителите да научат дадената информация.

Според съда правата на засегнатия имат предимство пред свободата на информация, макар интересът на обществеността да разполага с тази информация да зависи от ролята на засегнатия в обществения живот.

Съдът настоява, че ръководителите на търсачките трябва да вземат решенията по искания за изтриване на данни според това дали запазването на данните е "напълно необходимо за защитата на свободата на информация на потребителите".

Когато се отнася до данни, качени онлайн от засегнатия, ръководителите на търсачките могат да откажат да уважат искане за премахване от резултатите при търсене, освен ако засегнатият не представи неопровержими законови основания в своя полза. За страници с остарели данни за съдебно производство спрямо засегнатия търсачките трябва да преценят дали тази информация да се показва при търсене.

При преценката си търсачките трябва да се водят от естеството и тежестта на обвинението, резултата от следствието, ролята на засегнатия в обществения живот и поведението му в миналото, интереса на обществеността към момента на подаване на искането, последиците за засегнатия. Ако търсачките преценят, че данните трябва да останат в резултатите от търсене, следва да преустроят списъка с резултатите така, че общата представа, която получава потребителят, да отразява настоящото съдебно положение и най-новите съобщения да се виждат първи.