Изтичането на огромен масив с лични данни от НАП извади на дневен ред темата с онлайн сигурността. По-напредналите в работата си с интернет отдавна използват допълнителни защитни средства. Някои прикриват камерата на компютъра си, други използват криптирани връзки, все повече навлиза и браузърът Tor, който е смянат за по-сигурен от останалите.