Европейската комисия представи днес насоки за изграждането на сигурни далекосъобщителни мрежи от пето поколение 5G в ЕС. Предвижда се мерките да бъдат приложени до края на април, а държавите в ЕС да изготвят доклади за изпълнението до края на юни.

Насоките включват извършване на оценка на доставчиците на части за тези мрежи, както и възможност производителите, определени като "опасни", да не бъдат допускани до доставки на основното мрежово оборудване. ЕК е готова да въведе общи правила за чувствителното оборудване, както и за неговото лицензиране. Комисията ще извършва оценки на преките външни инвестиции в областта на далекосъобщенията.

ЕК изразява готовност при нужда да използва средствата за търговска защита и правилата за конкуренцията, за да се защити сигурността на европейските мрежи. Комисията ще наблюдава обществените поръчки в областта на далекосъобщенията и ще следи програмите с европейско финансиране да отговорят на изискванията за сигурност.