Учените са все по-близо да разберат защо мистериозни емисии на метан вече са регистрирани на повърхността на Марс няколко пъти. Необяснимото увеличение на концентрацията на този газ е наблюдавано от американския роувър Кюриосити шест пъти след кацането му в кратера Гейл през 2012 г. Учените обаче все още не могат да намерят ясно обяснение на това явление.

Концентрацията е измерена с регулируем лазерен спектрометър на борда на марсохода. Неочакваното покачване на нивото винаги привлича вниманието на експерти в областта на астробиологията, тъй като метанът е възможен биомаркер, тоест вещество, което показва наличието на живот.

По-голямата част от метана в земната атмосфера е от биогенен произход, той се произвежда от микроорганизми. Възможно е обаче и абиогенно обяснение - например, метанът може да се образува при контакт на вода с определени видове скали.

Следователно е важно за учените да определят възможния източник на метан в долната атмосфера на Марс.

За да изчислят мистериозния източник на газ, учените анализираха обстоятелствата по откриването му по различно време. Те взеха предвид скоростта и посоката на вятъра в близост до марсохода в моментите на нарастваща концентрация. Използвайки геометрични изчисления, успяха да посочат зоните на възможните емисии на метан.

"Измерванията сочат към активен регион на изтласкване на запад и югозапад от Кюриосити в северозападната част на дъното на кратера", казват учените в рецензирана статия, публикувана на Research Square.

"Това може да означава съвпадение, че избрахме мястото за кацане Кюриосити в близост до зоната на активни емисии на метан", споделят още те.

Това обстоятелство събужда любопитството на учените, които се надяват, че метанът на Марс може да се произвежда от микроорганизми.

Но дори този метан да е от абиогенен произход, емисиите му могат да показват интересни геоложки процеси, свързани с наличието на течна вода, които също могат да бъдат свързани с присъствието на живот на планетата в миналото или настоящето.

Една от най-мощните емисии на метан е регистрирана от марсохода през юни 2019 г. Тогава откритието беше потвърдено от НАСА.

Тогава учените решиха да търсят "източника" с помощта на руски инструменти на борда на Trace Gas Orbiter, който също търси следи от метан в атмосферата на Марс.