Има един постоянен факт, когато говорим за технологиите - променят се изключително бързо и стават все по-сложни. Въпреки че е много лесно да посочим ИТ отделите като отговорни за нарастващата им комплексност, движеща сила всъщност са потребителите. Те са по-дейни от всякога и желаят да правят повече сега, на момента, без значение къде се намират, като информацията за тяхната активност се натрупва не само в локалния център за данни, но и извън него - в устройствата, които използват или в облака. Дните, когато всички основни компоненти бяха съсредоточени в един основен център за данни, отминаха и отстъпиха място на хибридната ИТ инфраструктура или т. нар. хиперконвергирана инфраструктура (HCI).

Хиперконвергираните инфраструктури преобразяват разходите за IT. За разлика от традиционните архитектури, те са софтуерно дефинирани и позволяват създаването на следващо поколение център за данни, който е много по-добре ценово позициониран, с високо ниво на ефективност, устойчивост и приспособимост към променящите се бизнес нужди. Изграждането на една хиперконвергирана инфраструктура е сложен процес и голямо значение има подходът, който ще изберем при нейното създаване - дали да го направим сами или да се доверим на партньор с голям опит в реализирането на подобни проекти.

Подходът "направи си сам" към хиперконвергираните инфраструктури е изпълнен с предизвикателства, при които планирането, интегрирането, тестването и внедряването на архитектурата за данни може да се превърне в скъпоструващо, осеяно с грешки и отнемащо значителна част от времето приключение, което да изложи на риск бизнеса на компанията.

От своя страна, японският технологичен гигант Fujitsu има дългогодишна история в изграждането на цялостни решения, които да ускорят процеса по внедряването на основната виртуална инфраструктура в центъра за данни. Такъв тип решение е PRIMEFLEX за Microsoft Storage Spaces Direct, с което вие можете да:

  • Внедрите нова виртуална инфраструктура значително по-бързо, сравнено с подхода "направи си сам".
  • Намалите разходите си за дискови ресурси и опростено управление.
  • Разраствате бизнеса си според вашите нужди без значителни първоначални инвестиции.
  • Разширите лесно локалния център за данни към хибриден облак.

С PRIMEFLEX за Microsoft Storage Spaces Direct ще постигнете по-бърза възвръщаемост.

PRIMEFLEX за Microsoft Storage Spaces Direct е интегрирана система, която включва в себе си необходимия хардуер, софтуер и услуги за улеснено внедряване, употреба и поддръжка на Microsoft базирана хиперконвенгирана IT инфраструктура. Решението се базира на високопроизводителните, енергийно ефективни Fujitsu PRIMERGY x86 сървъри и софтуерно-дефинирани сървърни и дискови технологии, интегрирани в Windows Server 2022, с което се намаляват комплексността на работните процеси и себестойността за притежание на инфраструктура в локален център за данни. Fujitsu предлага богат набор от валидирани и сертифицирани сървърни конфигурации, включително и стандартизирани услуги за внедряване и поддръжка.

С PRIMEFLEX за Microsoft Storage Spaces Direct можете да изберете между две опции за внедряване - PRIMEFLEX и PRIMEFLEX Essentials.

PRIMEFLEX опцията включва задължителни услуги за внедряване в центъра ви за данни и последваща инфраструктурна поддръжка с единна точка на контакт за вашето интегрирано решение.

Ако компанията ви разполага с достатъчно ресурс в IT отдела, който самостоятелно може да извърши тези услуги, можете да изберете PRIMEFLEX Essentials опцията, в която те не са включени. Изборът е ваш спрямо варианта, който най-добре отговаря на вашите нужди.

С PRIMEFLEX за Microsoft Storage Spaces Direct получавате опростен път към хибридна IT среда

Безпроблемно можете да се свържете с облака Azure, за да разширите локалната имплементация към хибридно облачно решение. С хибридни услуги на Azure в Windows Admin Center можете лесно да използвате облака за управление на вашата хиперконвергирана инфраструктура, включително и услугите Azure Backup и Site Recovery, Azure File Sync, Azure Monitor и Azure Update Management.

Често задавани потребителски въпроси

Имам надеждна конвергирана инфраструктура. Мога ли да имам доверие на хиперконвергираната такава?

От самото създаване на Storage Spaces Direct опитът и възможностите на Fujitsu за реализирането на хиперконвергирани проекти са документирани под формата на богат набор от публични референтни проекти, в които настоящите клиенти споделят ползите от внедряването на тези решения, които се изразяват в значително увеличаване на производителността и намаляване на разходите за притежание (TCO).

Storage Spaces Direct изисква лиценз за Windows Server 2022 Datacenter. Това не е ли скъпо?

С хиперконвергирания подход се елиминира нуждата от разходи за външна система за съхранение на данни: дискови масиви, SAN комутатори, инструменти за наблюдение и контрол, както и разходите за инженерни специалисти, които да управляват и поддържат инфраструктурата. Тези разходи надвишават цената на софтуера.

Как мога да дефинирам различни нива на обслужване за моите данни?

С PRIMEFLEX за Microsoft Storage Spaces Direct можете да настроите многослойна архитектура с гарантирани нива на обслужване. Например, често използваните данни могат да са разположени на медии с бърз достъп с ниска латентност, докато рядко използваните данни могат да са разположени на медии с ниска себестойност на гигабайт.

Как мога да съм сигурен, че приложенията ще получават ресурсите, от които се нуждаят?

Storages Spaces Direct разполага с вградена функционалност за QoS, с помощта на която можете да задавате минимални и максимални стойности на IOPS за виртуална машина. По този начин можете да приоритизирате вашите приложения, което ще гарантира получаването на необходимите им ресурси.

 

* съдържание на Fujitsu