Специалисти от канадския университет "Макмастър" предупредиха за вредите, които нанася на екологията производството на смартфони в публикация в специализираното издание "Джърнал ъф клийнър продакшън".

Нивата на парниковия газ, изпускан в атмосферата при това производство, рязко ще нараснат през следващите 20 години. Към 2040 година продукцията на смартфони ще е виновна за 14 процента от общия процент емисии на въглероден двуокис. Понастоящем делът на това замърсяване е 1 на сто от общия обем на този газ.

Канадските учени бият тревога заради факта, че производството на тези уреди е доста неекологично, а животът им е сравнително кратък. Те са изчислили, че между 85 и 95 процента от опасните вещества, изпускани в атмосферата от един смартфон, се пораждат при неговото производство. Специалистите съветват с цел опазването на околната среда по възможност най-рядко да заменяме старите си смартфони с нови модели.