Йо е една от най-големите луни в Слънчевата система. Тя орбитира около Юпитер и е най-близко разположена до него от всички останали Галилееви спътници - Европа, Ганимед и Калисто. Именно заради близкото си разположение до газовия гигант тя е най-вулканичният обект в Слънчевата система. Йо е дом на стотици активни вулкани, някои от които изхвърлят лава и серен диоксид на 400 километра над повърхността.

Вижте как изглежда Йо >> >> >>

Учените отдавна спорят дали интензивната вулканична активност на Йо се подхранва от подземен океан от магма. Като доскоро това бе и преобладаващата теза.

Нов анализ на данни от сондата "Галилео" показва, че учените може да са грешали и под повърхността на луната да няма океан от разтопени скали.

В края на миналия век и началото на този "Галилео" прави ценни измервания на горещия, йонизиран газ, който изтича от Йо в магнитосферата на Юпитер, захранвайки пръстен от плътна плазма около Юпитер, наречен торус.

Сондата открива и взаимодействията между мощната магнитосферна плазма на Юпитер и тънката атмосфера на Йо.

Въз основа на данните на "Галилео" някои учени стигат до заключението, че собственото магнитно поле на Йо се управлява от подземен магмен океан. Когато магнитното поле на Юпитер преминава напред и назад през луната се генерират електрически токове в глобален проводим океан от разтопена скала, смятат по-рано учените. Този процес произвежда собствено магнитно поле и допринася за масивни смущения в заобикалящото магнитно поле на Йо.

Ново изследване, ръководено от немския уен Альона Блокер, че измерените магнитни смущения на Йо се дължат на асиметрии в тънката атмосфера на луната.

Цялата атмосфера на Йо ежедневно почти изчезва, заради студа, случващ се когато луната попадне в сянката на Юпитер.

Атмосферата също е по-голяма и по-плътна от страната на Луната, която е обърната далеч от Юпитер. На местно ниво, масивните вулкани също правят атмосферата на Йо нередовна. Компютърните модели, използвани в минали проучвания, не са се фокусирали много върху тези асиметрии, което оставя място за грешки, твърди екипът.

Проведени нови симулации разкриват, че атмосферните изменения може да доведат до магнитни смущения, подобни на наблюдаваните от "Галилео".

Така учените са по-объркани относно вулканичната луна, отколкото преди. По-думите на екипа са необходими нови проучвания, които да се извършат от нова сонда. Йо е един от най-интересните и различни скалисти обекти, познати на човечеството.