Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Регистрацията на кандидатите е до 10 ноември 2017 г. и става т у к.

Сформирането на групите от ученици ще става след входящ тест за допускане на регистрираните кандидати, който ще се състои на 11-12 ноември 2017 г. Системата ще е отворена за 48 часа, а тестът трябва да се направи в рамките на един час.

За това обучение могат да кандидатстват ученици от всички области на страната, които в момента не се обучават по професии от направлението "Компютърни науки".

Обучението ще е в пет училища-центрове - към Математическата гимназия "Акад. Кирил Попов" и Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", към Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи в Правец и Техническия университет в София, към Технологичното училище "Електронни системи" и Техническия университет в София, към Професионалната гимназия по електротехника и електроника "Апостол Арнаудов" в Русе и Русенския университет "Ангел Кънчев", към Професионалната гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов" и Университета "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас.

Обучението е безплатно. На всеки одобрен ученик от по-далечно място ще се поемат разходите за път и храна.

Обучението ще е по нови учебни планове и програми, съобразени с научните достижения в областта на информационните технологии. Лекциите и упражненията ще са в свободно от учебните часове време, както и в събота и неделя.

Всички завършили тригодишното обучение ще получат професионалната квалификация "Приложен програмист". Партньори на Министерството на образованието и науката по програмата са БАСКОМ - Българската асоциация на софтуерните компании, БАИТ - Българската асоциация за информационни технологии, ИКТ Клъстер - Клъстер информационни и комуникационни технологии и компании от бранша, и Българската аутсорсинг асоциация.