Тази карта е необходима на Facebook, за да може по-ефективно да предоставя своите онлайн услуги.

Картата ще помогне и на другите компании да планират развитието на своите мрежи, включително и достъпа до интернет. В най-близко бъдеще Facebook планира да създаде сателитна система за достъп до интернет и трябва да знае каква е плътността на хората на планетата.

За първи път представители на Facebook споменаха за този проект през месец февруари 2016 година. Тогава тази карта бе готова за 20 държави от целия свят, а сега техният брой се е увеличил на 23.

Специализираният алгоритъм е съставил картата чрез чрез обединение на кореспонденциите на потребителите със сателитни снимки с много висока резолюция. Изкуственият интелект е обучен автоматично да разпознава създадените от хората постройки и сгради, което помага при изчисляване местоположението на потребителите. Човекът е построил здания на по-малко от 1% от сушата и обучението на този ИИ с подобни небалансирани данни не е лесно, но сега всичко е готово.

За съставянето на първите 20 по-малки карти са обработени 350 TB снимки с площ 21,6 милиона квадратни километра. Невронната мрежа използва около 1000 сървъра, които сканираха 14,6 милиарда сателитни фотографии и отбелязаха всички построени от човека здания.

Facebook предвижда използването на дрони и други безпилотни апарати в този проект и сега кани на работа специалисти по аерокосмична техника.