На днешната дата през 1625 година в Италия се ражда едни от най-добрите астрономи в историята. Това е Джовани Касини, който пръв открива, че между пръстените на Сатурн има пролука. Той е първият наблюдавал и описал четири от естествените спътници на газовия гигант.

Вижте как изглеждат луните, открити от Касини >> >> >>

Първата открита луна на Сатрун е Япет. Тя е третият по големина естествен спътник на Сатурн, като откритието е направено на 25 октомври 1671 г.

Светлата страна на Япет

Снимка: NASA

Касини отбелязва че Япет е видим само от едната страна на Сатурн, но не и от другата. Ученият правилно заключава, че едното полукълбо на спътника е значително по-тъмно от другото. Предположението се потвърждава от снимки на апарата Вояджър 2.

Произходът на тъмния материал не е известен и до ден днешен, но са предложени няколко теории, обясняващи произхода му. Дебелината на материала е неизвестна; липсват светли кратери, които биха се образували вследствие на сблъсъци с метеорити, които биха разпръснали тъмния материал, и поради това се предполага, че съществува механизъм за обновяване на тъмната покривка.

Ниската плътност на Япет сочи, че той е съставен предимно от лед с малки примеси от скали. Въпреки значителния си радиус, формата на спътника не е сферична. Части от повърхността са плоски и също така се наблюдава необичайно висок екваториален хребет. Заснемане на цялата повърхност на Япет тепърва предстои.

На 23 декември 1672 година Джовани Касини открива луната Рея.

Рея

Снимка: NASA

Този спътник е съставен предимно от лед. Луната e втората по големина в системата на Сатурн и също има тъмно полукълбо. Налични са тектонично формирани планини от лед. Спекулира се, че е възможно съществуването на подводен океан от течна вода, но учените нямат категорични данни, които да сочт това.

Третата луна, открита от Касини, е Тетида, като тя е за пръв път видяна през 1684 г. Тетида е петата по големина луна на Сатурн и е изградена предимно от лед и е сходна по строеж с Диона и Рея. 

Тетида

Снимка: NASA

На Тетида се наблюдават два основни вида терен: райони, гъсто осеяни с кратери, и тъмни пояси с по-малко кратери, простиращи се по дължината на спътника. За последния вид терен се счита, че в миналото на Тетида е бил геологически активен.

На задното полукълбо на Тетида се намира кратера Одисей, чийто диаметър от 400 километра съставлява почти 2/5 от диаметъра на спътника. Въпреки че очертанията на кратера са видни, релефът му е почти гладък поради слягането на ледената кора на Тетида в период на милиони години. Температурата на повърхността на Тетида е -187 °C. 

Една от най-големите забележителности на луната е пропастта "Итака", простираща се на дължина 2000 километра и имаща дълбочина от около 5 км и ширина от около 100 км.

През 1684 година Касини открива и Диона.

Диона

Снимка: NASA

Луната е четвъртата по големина в системата на Сатурн и е съставена предимно от лед, но се предполага, че във вътрешността ѝ се намират значителни количества плътни материални като силикатни скали. Въпреки по-малките си размери, по строеж Диона наподобява Рея. Двата спътника имат сходно албедо и разнообразен терен, както и различни водещи и задни полукълба. Водещото полукълбо на Диона е покрито с множество кратери и е с еднородна яркост, докато задното полукълбо е покрито с мрежа от ледени хребети. Някои тях пресичат кратери, което издава, че са образувани сравнително скоро.

На Диона липсват високи релефни черти характерни за Луната и Меркурий. Счита се, че причината за това е сравнително ниската якост на ледената кора позволяваща "свличания" на материал. 

Заслужава да отбележим факта, че най-голямата луна на Сатурн - Титан е открита през 1655 година от холандеца Кристиян Хюйгенс.

Що се отнася до Джовани Касини, астрономът открива още голямото Червено петно на Юпитер, прави важни открития за атмосферите на Сатурн и Юпитер и е първият, който успява да направи успешни измервания на географската дължина. В края на живота си започва колосален проект по направа на първата топографска карта на Франция. Делото е продължено от сина му и внука му и е завършено близо 100 години след започването си.

Първата сонда, изпратена в орбита около Сатурн е наречена "Касини-Хюйгенс" в чест на астрономите.