Създаването на ядреното оръжие, различните му разновидности и типове бомби налага усиленото им тестване. Именно чрез взривяването на тези устройства учените разбират доколко са ефективни и дали изчисленията им са били верни. Това обаче налага обособяването на специални полигони, на които да се взривяват атомни и водородни бомби. Нашата планета е станала свидетел на над 2000 ядрени експлозии, като 456 са се случили на границата между Казахстан и Русия.

Разположен е в Степта на Източен Казахстан, южно от долината на река Иртиш, се намира едно от най-радиоактивните и опасни места на Земята. Семипалатинският ядрен полигон е родното място на първата съветска ядрена експлозия както и на 456 ядрени взрива. Там е и единственото целенасочено създадено езеро чрез ядрен взрив. Около 350 от тестовете са подземни, но 100-те надземни ядрени опита оставят тежки последици.

Вижте как изглежда Семипалатинският ядрен полигон >> >> >>

Повишените и до днес нива на радиация се дължат основно на взривената през 1953 година първа съветска водородна бомба с мощност от 400-килотона. Взривът се става на 30 м над земята, което спомага за силното замърсяване.

Съветският съюз провежда последните си ядрени опити през 1989 г. След разпадането на СССР полигонът е изоставен и занемарен, а ядреният материал е изоставен в планински тунели и отверстия неохраняван, представлявайки потенциална плячка за терористи. Този риск е сред най-големите ядрени заплахи след разпадането на СССР. Едва през 1996 г. тайната съвместна операция на Казахстан, Русия и САЩ се заема да решава този проблем, като залива отверстията и тунелите с бетон. Проектът е на стойност 150 милиона долара.

Семипалатинският комплекс буди силен интерес в чуждестранните правителства по време на функционирането си. Американското разузнаване е било убедено, че съветите са построили огромна станция с лъчево оръжие на полигона. След разпадането на СССР през 1991 г. става ясно, че станцията е разработвала ядрени ракети.

Любопитен факт е, че новото руско супероръжие "Буревестник" води началото си именно от разработките на Семипалатинск. Създаването на работещ ядрен ракетен двигател Русия дължи именно на съветските учени, работили в радиационните лаборатории в полигона. Към този момент Моска е единствената, която разполага с подобно оръжие, притежаващо неограничен обсег и възможност да лети с дни на малка височина.

Въпреки повишените нива на радиация, към 2009 г. на територията на полигона все още живеят хора. Местното население използва голяма част от полигона за паша на домашни животни. Съществуват посеви и ниви. Това допринася за големия процент на смъртност от рак и мутации при новородените.